History

Малика шажар қисмати

Малика шажар қисмати

Мусулмон Туркистон халқларининг тарихи Ислом олами тарихининг узвий бир қисмидир. Бошқача айтганда, умумжаҳон тарихининг шаклланишида аждодларимизнинг, муносиб ўринлари бор. Сиз бутун дунёда жиддий ўрганиладиган «Салиб юришлари» деб аталадиган машҳур тарихий урушларда салибчиларга қарши Турон қўшинлари фаол қатнашганини эшитганмисиз? Афсус. XI аср ўрталарида вужудга келган ғазнавийлар, ўғузлар, қорахонийлар ва хоразмийларнинг қудратли давлатлари Ислом халифалигидан оқ фотиҳа […]

MARGILAN, A PEARL IN THE NECKLACE OF ANCIENT HISTORY

MARGILAN, A PEARL IN THE NECKLACE OF ANCIENT HISTORY

The Fergana Valley, owing to its geographical position and the unique environment, had all conditions for development of agriculture and cattle-breeding from the most ancient times. The presence of the rivers and springs allowed ancient farmers to develop irrigated agriculture on plain areas, while cattle-breeding has been widely developed on hillsides, plateaus, and in oases. […]

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МАДАНИЙ МЕРОСИМИЗНИНГ ЎРНИ

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МАДАНИЙ МЕРОСИМИЗНИНГ ЎРНИ

Ҳар бир тараққий этган, маданиятли халқнинг ўз тили, адабиёти осори атиқалари, анъанавий моддий ва маънавий бойликлари бўлади. Ўзбек халқи ҳам дунёдаги энг маданий халқлардан бири сифатида мана шундай хазинага эга. Бу хазина  миллий қадриятлар мажмуаси бўлиб, уни турли уруғ ва қабила ҳамда эллат вакилларининг асрлар мобайнида тўплаб кўз қорачидай асраб аввайлашлари эвазига ҳозирги кунга қадар […]

ИМОМ ҚОЗИХОН БУХОРИЙ АЖДОДЛАРИ

ИМОМ ҚОЗИХОН БУХОРИЙ АЖДОДЛАРИ

Буюк шахслар ҳақида халқ орасида доимо тарихий фактлар билан бир қаторда турли ривоятлар, қарашлар ва афсоналар кенг тарқалади. Бундай маълумотларнинг қанчалик кенг миқёсли ва кўп бўлиши мазкур кишининг шунчалик машҳурлигидан дарак беради. Аммо инсон ақлини ҳайратга солувчи бу каби ривоятлар остида ўзига хос тарихий ҳақиқат ҳам ётади. Тарихий маълумотларга кўра, Мовароуннаҳрга ҳукмронлик қилган ҳар бир […]

КЎҲНА ҚУВА АФСОНАЛАРИ

КЎҲНА ҚУВА АФСОНАЛАРИ

Ҳозирги кунимизга қадар фақат тепалик кўринишида етиб келган Қува шаҳристони тўғрисида ёши улуғ, нуроний отахон ва онахонлардан турли афсонаю ривоятларни мароқ билан тинглаганмиз. Шу сабабдан болалик кезларимиздаёқ сир-синоатга бой кўҳна шаҳар харобалари диққат-эътиборимизни ўзига жалб этиб келган. Қува шаҳристонида олиб борган археологик тадқиқотларимиз чоғида  кўп маротаба ҳамюртларимиз Қайқувот подшо ва унинг бевафо маликаси тўғрисидаги афсонани […]

Фарғона водийсида қишлоқ хўжалигининг ривожланиш тарихи

Фарғона водийсида қишлоқ хўжалигининг ривожланиш тарихи

ХХ асрнинг 20-йиллари ўртасида Ўрта Осиёда совет ҳокимияти томонидан миллий-ҳудудий чегараланиш ўтказилгач, миллий кўринишдаги республикалар ташкил этилди. Жумладан Ўзбекистон ССР ҳам миллий-ҳудудий чегараланиш натижасида, Марказ томонидан турли мақсадларни кўзлаган ҳолда тузилди. 1925 йилги маълумотларга кўра, Ўзбекистон ССРнинг умумий майдони 184 836 км2 ни ташкил этиб, 7та вилоят яьни Зарафшон, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Фарғона ва Хоразм […]

ХХ аср бошларида Фарғона водийсида маънавий жараёнларнинг ривожланиши

ХХ аср бошларида Фарғона водийсида маънавий жараёнларнинг ривожланиши

Фарғона водийси қадимдан ўзига хос тарихий-географик-этномаданий ҳудуд сифатида давлатчилигимиз тарихида муҳим ўрин эгаллаган келган. Бу ҳудудда доимо маданият ва маънавият тараққий этиб келган. ХХ аср 20-30 йилларида ҳам бу ҳудудда ўзига хос сиёсий, ижтимоий ва маданий жараёнлар кечган эди. Туркистонда совет ҳокимияти ўрнатилгандан сўнг шўроларнинг халқимизга нисбатан олиб борган сиёсатини моҳиятан ўтмишдаги миллий қадриятларимиздан бизни […]

Совет ҳокимиятининг вақф мулкларига муносабати

Совет ҳокимиятининг вақф мулкларига муносабати

1917-1924 йилларда Туркистон ўлкасида совет ҳокимиятининг диний муассаса ва ташкилотларига нисбатан юритилган сиёсати беқарорлик ва ишончсизлик тамойилларига таянган бўлиб, барча кўрилган чора-тадбирлардан мақсад ўлкада большевикча тартиблар ва совет ҳокимияти тузуми асосларини асосларини мустахкамлашга қаратилган эди. Туркистон мухториятининг Қўқонда қонга ботирилиши (1918 йил, февраль), Совет мустабид тузими ўзининг ноинсоний табиати ва зўравонлик сиёсатини дастлабки кунлардаёқ намоён […]

Туркистон Таъсис Мажлиси асосларининг шакллантирилиши

Туркистон Таъсис Мажлиси асосларининг шакллантирилиши

1917 йил февраль инқилобидан кейин бутун Россияда бўлгани каби Туркистонда ҳам демократик эркинликлар шабадаси эса бошлади. Чоризм ағдарилгандан сўнг ҳокимият тепасига келган Муваққат ҳукумат Россиянинг миллий ўлкаларига ўз-ўзини бошқариш ҳуқуқи берилишини эълон қилди. Шу йилнинг март ойида Тошкентда бўлиб ўтган “Шўрои Исломия” жамиятининг таъсис қурултойида Туркистон комитети раиси кадет Николай Шчепкин нутқ сўзлаб, Туркистонга ҳам […]

“Садоий Фарғона” газетасида ислом дини масалалари

“Садоий Фарғона” газетасида ислом дини масалалари

“Садоий Фарғона” фарғоналик тараққийпарвар, жадид зиёлиларининг ижтимоий-сиёсий, адабий-бадиий газетаси бўлиб, Қўқонда 1914 йил 3 апрелдан 1915 йил 26 майгача туркий (ўзбекча) тилида нашр қилинган. Газета ташкилотчиси қўқонлик тараққийпарвар зиёли ва тадбиркор Обиджон Маҳмудов (Обид чатоқ)нинг хусусий босмахонасида 4 саҳифада 500-600 нусхада чоп этилган. Зиё Саид қайд этишича, Обиджон Маҳмудов газетанинг ҳам ношири, ҳам муҳаррири бўлган. […]